Miniark - AFA 1866A 

AFA1866A
Børnesange
Udgivet den 23. juni 2016, oplag.: xxxx
Trykmetode: Offset
Størrelse: 158x65mm

 


Kendte udgivelser:
 

Nummer: Kn0 Kn5 C1 C2 XNV XNH XØV XØH
 1866A                
 1866A-XØH               x
 1866A-XØH-Kn0 x             x
 1866A-XØV-Kn5   x         x  
 1866A-C1     x          
 1866A-C1-Kn5   x x          
 1866A-C2-XØV       x     x  
 1866A-C2-XØV-Kn5   x   x     x  
 1866A-XNV         x      
 1866A-XNH           x    

 

Forkortelser:
Kn0: Kontrolnummer startende med 0xxxxx
Kn5: Kontrolnummer startende med 5xxxxx
C1: Cylinder 1 fra offset-trykrullen vises i venstre side ca. 23mm fra toppen
C2: Cylinder 2 fra offset-trykrullen vises i venstre side ca. 23mm fra toppen - altid sammen med kryds øverst til venstre  ca. 37mm fra venstre side
XØV: Kryds øverst til venstre  ca. 37mm fra venstre side
XØH: Kryds øverst til højre  ca. 37mm fra højre side
XNV: Kryds nederst til venstre  ca. 37mm fra venstre side
XNH: Kryds nederst til højre  ca. 37mm fra højre side