Automathæfter

De danske automathæfter blev introduceret i 1952, da det danske postvæsen indkøbte nye hæfteautomater til afløsning for de tidligere, som indeholdte ruller.
Nu var det i stedet små paphæfter maskinen udleverede. Disse paphæfter har over tid haft mange forskellige udseender, deraf mange varianter af hæfterne.
Indholdet i hæfterne blev til de første 4 hæfter taget fra alm. helark, hvorefter der blev fremstillet specielle hæfteark, hvor der mellem frimærkerne var hvide
felter, som efter gennemskæring kunne anvendes til indklæbning i hæfterne.

 

25 øres automathæfter

Automathæfte A1 a

Det første automathæfte udkom 15. okt. 1952. Det havde 5 stk 5 øres frimærker, som allerede ved introduktionen var for lidt i forhold til den gældende landsporto,
som var blevet hævet til 30 øre pr. 1. juli 1952. Det betød at man relativt hurtigt skulle omstille produktion og automater til 1 kr. hæfter. Der udkom derfor kun et
automathæfte med værdien 25 øre. Der findes dog tre forskellige omslag til dette første hæfte.

 

1 kr. automathæfter

1 kr forside

 

2. kr. automathæfter

2kr forside

 

10 kr. automathæfter

Forside A20 A22